CRO

Projektiranje i idejna rješenja

PROJEKTIRANJE

Aluminij - Parkovi - Dizajn, Projektiranje zelenih površina, Novigrad, IstraProjektiranje je osnova za izradu temeljne kompozcije i stila oblikovanja parkovne površine. Vršimo uslugu izrade idejnih i izvedbenih rješenja dizajniranja i oblikovanja vrtova, okućnica i ostalih zelenih površina uvažavajući potrebe i želje investitora, prostorne i klimatske uvjete pri odabiru biljnog i ostalih materijala uz valorizaciju postojećeg stanja površine koja se planira hortikulturno obraditi.

Na temelju projekta hortikulturnog uređenja pristupamo izradi plana sadnje i troškovnika radova.


Projektiranje i idejna rješenja zelenih površina, A.P. Dizajn, NovigradProjektiranje i idejna rješenja zelenih površina, A.P. Dizajn, NovigradProjektiranje i idejna rješenja zelenih površina, A.P. Dizajn, Novigrad

Pretraži

Kontakt informacije

  • Adresa: Vergal 3
  • 52466 Novigrad (Cittanova)
  • Tel: +385 52 757826
  • Mob: +385 91 571 8970
  • Fax: +385 52 757826
  • E-mail: info@apd.hr

Knjiga dojmova

Ostavite Vaš dojam o nama ili pročitajte kako nas vide naši klijenti
Upišite Vaš dojam
Knjiga dojmova